Een hulpvraag is altijd zeer persoonlijk en bestaat vaak uit meerdere lagen die onder elkaar verborgen liggen. Hoeveel enkelvoudige sessies er nodig zijn is daarom ook niet van tevoren te zeggen. De ervaring leert dat sommige cliënten al in één sessie een grote doorbraak ervaren, terwijl anderen meer tijd nodig hebben om het probleem langzaam, schil voor schil af te pellen.
Voor beiden geldt dat een langere tijdsinvestering leidt tot betere integratie van de inzichten in het dagelijks leven en voorkoming van terugval op de langere termijn.

Naast losse sessies is het ook mogelijk om een meerdaags traject te volgen. Door de intensieve begeleiding tijdens een aaneengesloten periode kom je sneller bij je eigen diepere gevoel waar het antwoord op je hulpvraag verborgen ligt. Daarnaast zorgt de intensieve periode voor een stevige borging van de in gang gezette verandering. Na afloop van zo’n meerdaags traject is het altijd mogelijk om met enkele losse sessies de voortgang van de verandering te begeleiden.